Meistä

ICDL Foundation on voittoa tavoittelematon, kansainvälinen organisaatio, jonka tavoitteena on kohottaa digitaalisen osaamisen standardeja työelämässä, koulutuksessa ja yhteiskunnassa. Sertifiointiohjelmamme antavat henkilöille ja organisaatioille mahdollisuuden arvioida, rakentaa ja sertifioida osaamisensa tietokoneiden ja digitaalisten työkalujen käytössä maailmanlaajuisesti tunnustetun ICDL-standardin mukaisesti.

ICDL Finland Oy toimii ICDL Foundationin itsenäisenä edustajana Suomessa. Ylläpidämme ja tuemme Suomen testikeskusverkostoa varmistaaksemme että suomalaisilla on mahdollisuus osoittaa osaamisensa kansainvälisin standardein.

Työskentelemme ohjelmiemme toteuttamisessa koulutuskumppaneiden, viranomaisten, kansainvälisten kehitysjärjestöjen sekä julkisen ja yksityisen sektorin työnantajien kanssa.

ICDL:n laatu ja maine rakentuvat yli kahdenkymmenen vuoden kokemukselle sertifiointiohjelmien toimittamisesta.

ICDL lukuina:
– yli 16 miljoonaa suorittajaa
– yli 100 maassa
– yli 40 kieltä
– vuosittain yli 2,5 miljoonaa ICDL-testiä


ICDL:n menestys pohjautuu jatkuvaan kehitykseen. Olemme aina kehittämässä uusia moduuleja, koska digitaalinen maailma muuttuu jatkuvasti. Testisuunnittelumme perustuu tiukkoihin menetelmiin, joilla voimme varmistaa tasaisen laadun.

ICDL:n pääkonttori sijaitsee Irlannissa ja ICDL Europe -toimisto Belgiassa. ICDL Africa, ICDL Asia ja ICDL Americas hallinnoivat omia alueitaan. Kaikki ICDL:n jäsenet tekevät tiivistä yhteistyötä alueellisten, kansallisten ja paikallisten kumppaneiden kanssa kehittääkseen testikeskusten maailmanlaajuista verkostoa.

Tavoite

ICDL:n tavoitteena on karsia tietoteknistä osaamattomuutta maailmasta ja mahdollistaa tieto- ja viestintäteknologian asiantunteva käyttö. Tämä vahvistaa yksilöitä, organisaatioita ja yhteiskuntaa.

Arvot

  • Sosiaalinen vastuu: Voittoa tavoittelemattomana organisaationa olemme sitoutuneet parantamaan digitaalisten taitojen osaamista yhteiskunnassa. Sertifiointiohjelmamme on suunniteltu kaikille iästä, sukupuolesta, asemasta tai muusta ominaisuudesta riippumatta.
  • Toimittajan riippumattomuus: Sertifiointiohjelmamme antavat hakijoille joustavuutta ja vapautta hankkia digitaalisia taitoja ja soveltaa niitä itsevarmasti missä tahansa ohjelmistoympäristössä.
  • Laatu: Pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme ja varmistamaan, että ohjelmamme toteutetaan yhdenmukaisten, kansainvälisten standardien mukaisesti.

Laatustandardit

ICDL:n tutkijat ja alan asiantuntijat ympäri maailmaa suunnittelevat, validoivat ja hyväksyvät ICDL sertifiointiohjelmat. Kehitämme jatkuvasti sertifiointiohjelmiamme markkinoiden tarpeiden ja teknologisen kehityksen mukaisesti.

Vastatakseen kaikkien asiakkaidemme tarpeisiin ICDL Foundation on perustanut laadunhallintajärjestelmän, joka perustuu kansainvälisesti tunnustettuun laatustandardiin ISO 9001:2015.

ICDL säätiö vierailee ja auditoi säännöllisesti kansallisia toimijoita, ja kansallinen operaattori auditoi kaikki testikeskukset. Näillä auditoinneilla varmistetaan, että ohjelmien toimitus kaikkialla maailmassa on yhdenmukainen laadunvarmistusstandardiemme kanssa ja että ohjelmiemme laatua koskeva kansainvälinen maine säilyy..

Meidän historiamme

1995 – CEPIS-työryhmä luo ECDL-konseptin

Vuonna 1995 Euroopan ammatillisten informatiikkayhdistysten neuvosto (CEPIS) perusti työryhmän, jota Euroopan komissio tukee ESPRIT-tutkimusohjelman kautta, tutkimaan, kuinka digitaalisen lukutaidon tasoa voidaan nostaa kaikkialla Euroopassa. Uusi sertifiointiohjelma käynnistettiin Ruotsissa elokuussa 1996 nimellä European Computer Driving License (ECDL).

1997 – ECDL-säätiö perustettiin

ECDL sai nopeasti Euroopan laajuisen hyväksynnän, ja hankkeelle havaittiin selkeä tarve perustaa keskuskoordinointielin varmistamaan johdonmukaisesti korkea toteutustaso kaikissa Euroopan maissa. Tammikuun 8. päivänä 1997 ECDL Foundation, voittoa tavoittelematon järjestö, perustettiin virallisesti Dubliniin Irlantiin.

1999 – ECDL esiteltiin

ECDL:n noustessa asemaansa Euroopassa kokelaiden määrä ylitti miljoonan ja jatkoi kasvuaan. Tämä menestys herätti Euroopan ulkopuolisten maiden huomion. ECDL otettiin myöhemmin käyttöön Euroopan ulkopuolella, missä sertifikaatti tuli tunnetuksi nimellä ICDL (International Computer Driving Licence).

Tietokoneyhdistykset ja kansainväliset organisaatiot Afrikassa ja Etelä-Amerikassa aloittivat ICDL:n edistämisen, ja virstanpylväs saavutettiin vuonna 1999, kun UNESCO allekirjoitti Kairon toimistonsa kautta sopimuksen ECDL-säätiön kanssa tullakseen useiden arabimaiden kansalliseksi toimijaksi. Pian tämän jälkeen ICDL lanseerattiin Pohjois-Amerikan ja Aasian markkinoille.

2003 – ECDL Advanced esitelty

ECDL-säätiö laajensi ohjelmavalikoimaansa vuonna 2003 käynnistämällä korkean tason ECDL Advanced -sertifiointiohjelman, joka on suunniteltu niille, jotka ovat onnistuneesti saavuttaneet ECDL-taitotason ja haluavat edelleen parantaa tietokonetaitoaan.

2009 – Yli 9 miljoonaa kandidaattia

ECDL-säätiö tunnetaan nyt uskottavana kansainvälisenä äänenä ja puolestapuhujana digitaaliseen lukutaitoon liittyvissä kysymyksissä, ja se työskentelee muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa jatkuvassa digitaalisen lukutaidon edistämisessä tärkeänä taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistäjänä.

2013 – Yli 12 miljoonaa kandidaattia

ECDL Foundation jatkaa yhteistyötä kansallisten operaattoreidensa kanssa laajentaakseen sertifiointiohjelmiensa ulottuvuutta noin 24 000 testikeskuksen kansainvälisen verkoston kautta.

2020 – Yli 16 miljoonaa kandidaattia