Om oss

ICDL är en internationell organisation dedikerad till att höja digitala kompetensstandarder inom arbetskraften, utbildningen och samhället. Våra certifieringsprogram, som levereras via ett aktivt nätverk i mer än 100 länder, gör det möjligt för individer och organisationer att bedöma, bygga och certifiera sin kompetens i användningen av datorer och digitala verktyg enligt den globalt erkända ICDL-standarden.

Som ett icke-vinstdrivande socialt företag drar ICDL nytta av det unika stödet från experter från nationella datorsällskap och partners över hela världen för att utveckla leverantörsoberoende standarder som definierar de färdigheter och kunskaper som krävs för att använda digital teknik effektivt. Vi arbetar med utbildnings- och utbildningspartners, lokala och regionala myndigheter, nationella regeringar, internationella utvecklingsorganisationer samt offentliga och privata arbetsgivare inom alla sektorer i leveransen av våra program.

Kvaliteten och ryktet för ICDL bygger på över tjugo års erfarenhet av att leverera våra certifieringsprogram till över 15 miljoner människor och på mer än 40 språk över hela världen, med mer än 2,5 miljoner ICDL-tester som tas årligen. Vår framgång upprätthålls av vår pågående innovation inom utveckling av certifieringsprogram, vårt engagemang för rigorösa testdesignmetoder och konsekvent efterlevnad av våra kvalitetssäkringsstandarder.

ICDL stöder initiativen från de nationella operatörerna av programmet i Europa och arabstaterna från vårt huvudkontor i Dublin, Irland och vårt ICDL Europe-kontor i Bryssel, Belgien. Vi har också etablerat tre regionala verksamheter – ICDL Africa (baserat i Rwanda), ICDL Asia (baserat i Singapore) och ICDL Americas (baserat i Panama). All ICDL-verksamhet arbetar nära med regionala, nationella och lokala partners för att utveckla det globala nätverket av ICDL-ackrediterade testcenter.

Uppdrag

ICDL:s uppdrag är att möjliggöra skicklig användning av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) som ger individer, organisationer och samhälle, genom utveckling, marknadsföring och leverans av kvalitetscertifieringsprogram över hela världen.

Värderingar

ICDL:s värden är:

  • Socialt ansvar: Som en icke-vinstdrivande organisation är vi engagerade i att förbättra digital kompetens inom samhället. Våra certifieringsprogram är utformade för att vara tillgängliga för alla medborgare, oavsett ålder, kön, status, förmåga eller ras.
  • Leverantörsoberoende: Våra certifieringsprogram ger kandidater flexibilitet och frihet att skaffa sig digitala färdigheter och med tillförsikt tillämpa dem i alla programvarumiljöer som de kan behöva använda.
  • Kvalitet: Vi strävar efter ständiga förbättringar i allt vi gör och säkerställer att våra program implementeras enligt konsekventa standarder internationellt.

Kvalitetsstandarder

ICDL-certifieringsprogram är designade, validerade och godkända av forskare och branschexperter runt om i världen. Vi utvecklar ständigt våra certifieringsprogram i linje med marknadens behov och den tekniska utvecklingen.

Världsomspännande kvalitetssäkring av ICDL-certifieringsprogram

ICDL definierar kvalitetssäkringsstandarder, som alla nationella operatörer måste följa vid implementering och marknadsföring av våra certifieringsprogram. Vi besöker och granskar regelbundet de nationella operatörerna av våra program, och alla ackrediterade testcenter i ett land granskas regelbundet av den nationella operatören. Dessa granskningar säkerställer att programleveranser över hela världen överensstämmer med våra kvalitetssäkringsstandarder och att det internationella ryktet för kvaliteten på våra program upprätthålls.

Kvalitetspolicy

ICDL Foundation har åtagit sig att utveckla, främja och leverera kvalitetscertifieringsprogram för att möjliggöra bemyndigande användning av IKT av individer, organisationer och samhällen runt om i världen.

För att möta behoven hos alla våra kunder har ICDL Foundation etablerat ett kvalitetsledningssystem baserat på den internationellt erkända kvalitetsstandarden ISO 9001:2015.

Efterlevnad av denna standard säkerställer att de processer som används av ICDL för att utveckla och stödja sina certifieringsprogram är effektiva, effektiva och föremål för kontinuerlig utvärdering och förbättring.

Vår historia

1995 – CEPIS-arbetsgruppen skapar ECDL-konceptet

1995 skapade Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) en arbetsgrupp, med stöd av Europeiska kommissionen genom forskningsprogrammet ESPRIT, för att undersöka hur man kan höja nivåerna av digital kompetens i hela Europa. Det nya certifieringsprogrammet lanserades som European Computer Driving License (ECDL) i Sverige i augusti 1996.

1997 – ECDL Foundation etablerad

ECDL fick snabbt acceptans i hela Europa, och ett tydligt behov identifierades för projektet att inrätta ett centralt samordningsorgan för att säkerställa en konsekvent hög standard för genomförandet i alla europeiska länder. Den 8 januari 1997 etablerades ECDL Foundation, en ideell organisation, begränsad av garanti utan aktiekapital, formellt i Dublin, Irland.

1999 – ICDL introduceras

När ECDL fick framträdande plats i Europa, översteg antalet kandidater 1 miljon och fortsatte att öka; denna framgång väckte uppmärksamhet från länder utanför Europa som började intressera sig starkt för konceptet. ECDL introducerades därefter utanför Europa, där certifieringen blev känd som ICDL (International Computer Driving Licence).

Dataföreningar och internationella organisationer i Afrika och Sydamerika började marknadsföra ICDL, och en milstolpe nåddes 1999, när UNESCO, genom sitt kontor i Kairo, undertecknade ett avtal med ECDL Foundation om att bli den nationella operatören för flera arabstater. Kort därefter lanserades ICDL på de nordamerikanska och asiatiska marknaderna.

2003 – ECDL Advanced introduceras

ECDL Foundation utökade sitt programutbud 2003, med lanseringen av ECDL Advanced, ett certifieringsprogram på hög nivå utformat för dem som framgångsrikt har nått ECDL-kompetensnivåer och som vill förbättra sin datorvana ytterligare.

2009 – Över 9 miljoner kandidater

ECDL Foundation är nu erkänd som en trovärdig internationell röst och förespråkare i frågor om digital läskunnighet, och arbetar med andra internationella organisationer i det pågående främjandet av digital läskunnighet som en viktig bidragsgivare till ökad ekonomisk och social sammanhållning. I februari 2009 blev José Manuel Barroso, ordförande för Europeiska kommissionen den 9 miljoner:e ECDL-kandidaten vid en ceremoni som lyfte fram både ECDL-programmets framgång och nödvändigheten av att hålla investeringar i digital kompetens högt uppe på den offentliga politiska agendan i alla EU:s medlemsstater .

2013 – Över 12 miljoner kandidater

ECDL Foundation fortsätter att arbeta med sina nationella operatörer för att utöka räckvidden för sina certifieringsprogram genom ett internationellt nätverk av cirka 24 000 testcenter.

2020 – Över 16 miljoner kandidater