ICDL – Internationellt certifikat för digitala färdigheter

ICDL är ett internationellt erkänt system för kartläggning och certifiering av digital kompetens. Certifikaten består av moduler och är därmed flexibla vad gäller innehåll och kravnivå. I varje modul är det möjligt att utföra instegstestning, med vilka du kan mäta din egen kompetensnivå redan innan du väljer certifikatmodulerna.

För läroanstalter och företag tillåter ICDL att utbildningen skräddarsys, det vill säga att den kan ge ytterligare stöd till dem som behöver det, eller att den kan påskynda studierna om kompetensnivån redan är hög.

Kvaliteten och ryktet för ICDL bygger på mer än tjugo års erfarenhet av att leverera våra certifieringsprogram till mer än 16 miljoner människor och på mer än 40 språk över hela världen, och mer än 2,5 miljoner ICDL-tester utförs årligen. Vår framgång upprätthålls av vår kontinuerliga innovation i utvecklingen av certifieringsprogram, vårt engagemang för rigorösa testdesignmetoder och konsekvent efterlevnad av våra kvalitetssäkringsstandarder.

50
miljoner tester

20.000
TESTCENTER

100+
länder

16+
MILJONER UTSÄTTARE

40+
SPRÅK

40
moduler