ICDL Workforce

Vuorovaikutus & yhteistyö verkossa

Vuorovaikutus & yhteistyömoduuli kattaa tärkeimmät käsitteet ja taidot, joita tarvitaan verkkoyhteistyöhön verkkopohjaisten työkalujen ja palveluiden avulla.

Hajautettujen tiimien, etätyöskentelyn ja organisaatioissa nykyään yleisen ulkoistamisen ansiosta työntekijät ovat usein vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, jotka ovat muualla maailmassa. Teknologia auttaa poistamaan työssä maantieteellisiä ja organisaatiorajoja, mutta tämä tarkoittaa myös sitä, että tarvitaan uusia taitoja tehokkaaseen yhteistyöhön kollegoiden kanssa.

Tämä moduuli sopii monenlaisille hakijoille kaikenlaisiin työtehtäviin. Verkkoyhteistyö ei päde vain silloin, kun kollegat työskentelevät pitkiä etäisyyksiä toisistaan. Yhteistyötyökalut ja -palvelut tuovat monia tuottavuushyötyjä, joista on hyötyä myös samassa paikassa työskenteleville.

Moduulin yleiskatsaus

Luokka Osaamisalue
Verkkoyhteistyön käsitteet
 • Avainkäsitteet
 • Pilvipalvelu
Verkkoyhteistyön valmistelu
 • Yleisiä asetuksia
 • Asentaminen
Verkkoyhteistyö-kalujen käyttö
 • Online-tallennustilat ja tuotantosovellukset
 • Online kalenterit
 • Sosiaalinen media
 • Online-kokoukset
 • Verkko-oppimisympäristöt
Mobiiliyhteistyö
 • Avainkäsitteet
 • Mobiililaitteiden käyttö
 • Sovellukset
 • Synkronointi