ICDL Workforce

Tekstinkäsittely

Tekstinkäsittely-moduuli kattaa tärkeimmät käsitteet ja taidot, joita tarvitaan yleisissä tekstinkäsittelytehtävissä, kuten kirjeiden ja muiden arkipäiväisten asiakirjojen luomisessa, muotoilussa ja viimeistelyssä.

Koska niin monissa työtehtävissä käytetään nyt olennaisia ICT-taitoja, työntekijöiden on osoitettava kykynsä käyttää tekstinkäsittelysovelluksia tuottaakseen tehokkaasti työpaikan asiakirjoja. Tämä moduuli kattaa tiedot ja taidot, joita tarvitaan selkeästi esitettyjen, hyvin jäsenneltyjen asiakirjojen luomiseen.

Tämä moduuli sopii monenlaisille hakijoille, jotka haluavat pystyä työskentelemään asiakirjojen kanssa tehokkaasti käyttämällä erilaisia tekstinkäsittelysovelluksia.

Moduulin yleiskatsaus

LuokkaOsaamisalue
Ohjelman käyttäminen
 • Asiakirjojen työstäminen
 • Käytettävyyden parantaminen
Asiakirjan luominen
 • Tiedon syöttäminen
 • Valitse, muuta
Muotoilut
 • Tekstimuotoilut
 • Kappalemuotoilut
 • Muotoilu
Objektit
 • Taulukon luominen
 • Taulukon muotoileminen
 • Graafiset kuviot
Yhdistäminen
 • Valmistelu
 • Tulostaminen
Tulostaminen
 • Valmisteleminen
 • Tarkista ja tulosta