ICDL Professional

Tietokannat

Tietokantojen käyttö 6.0 -moduulissa esitellään keskeiset käsitteet ja taidot liittyen tietokannan käsitteen ymmärtämiseen ja tietokantasovelluksen käyttötaidon osoittamiseen.

Tietokannan rakenteen ymmärtäminen ja yhteisten tehtävien suorittaminen erillisen tietokannan avulla on tärkeä osaaminen suurien tietosarjojen kanssa työskenteleville. Tietokantojen käyttö -moduuli kattaa tietokannan määrittelyn ja sen järjestämisen, taulukoiden luomisen ja linkittämisen sekä suodattimet, kyselyt, lomakkeet ja raportit.

Moduulin yleiskatsaus

Luokka Osaamisalue
Tietokantojen tuntemus
 • Tärkeimmät käsitteet
 • Tietokannan rakenne
 • Yhteydet
 • Toiminnot
Sovelluksen käyttäminen
 • Tietokantojen käyttäminen
 • Yleiset tehtävät
Taulukot
 • Tietueet
 • Suunnittelu
Tiedonhaku
 • Tärkeimmät toiminnot
 • Kyselyt
Objektit
 • Lomakkeet
Tulostus
 • Raportit, tiedon vieminen
 • Tulostus